waarom propaan
propaan koelmachines
r290 chillers
r290 koelmachine

Koudemiddelen - Welke opties zijn er

In het vakgebied koude-/klimaattechniek zijn er naast het belangrijkste aspect veiligheid nog een aantal (misschien wel morele) punten die de keuze van het toe te passen koudemiddel beïnvloeden, nl. milieu, energie en investeringen.

Milieu (en wetgeving en beschikbaarheid)

Natuurlijke koudemiddelen komen als product in de natuur voor, dragen niet of nauwelijks bij aan het broeikaseffect, breken de ozonlaag niet af en zijn daardoor een goede keuze voor het milieu. Het gebruik ervan wordt van overheidswege gestimuleerd met o.a. subsidieregelingen. Natuurlijke koudemiddelen zijn bijvoorbeeld ammoniak (NH3), kooldioxide (C02), propaan en (iso-)butaan. Voor klimaattoepassingen is propaan momenteel goed inpasbaar.

Synthetische koudemiddelen komen tot stand door chemische processen en zijn jarenlang toegepast (o.a. Freon 12 en 22) en ontwikkeld. Huidige synthetische koude middelen voor klimaattoepassingen zijn R410A en R134a. Hiervan zijn de nadelige milieueffecten, zoals bijv. het broeikaseffect bekend. Bijvullen van synthetische koudemiddelen wordt in de nabije toekomst verboden. Door deze wetgeving vermindert de beschikbaarheid van synthetische koudemiddelen met prijsstijgingen als gevolg.

Energie

Energie-efficiënte is een volgende overweging. Propaan bijvoorbeeld is qua thermodynamische eigenschappen vergelijkbaar met het inmiddels verbannen R22 wat een zeer efficiënt koudemiddel was. Optimaal gebruik en inzet van 'fossiele' brandstoffen voor onze energievoorzieningen staat hoog op de agenda en speelt een belangrijke rol in de operationele kosten van de koelmachine/-installatie.

Investeringen

De meerkosten van een koelsysteem op basis van natuurlijke koudemiddelen zijn gering en installaties kennen een kortere terugverdientijd door lagere exploitatiekosten, waaronder een lager energieverbruik. Een koel-/ klimaatinstallatie die gebruik maakt van natuurlijke koudemiddelen verbruikt 10 tot 30% minder energie, doordat de warmteoverdracht van deze stoffen groter is dan van synthetisch koudemiddelen. Natuurlijke koudemiddelen zijn daarnaast relatief goedkoop, waardoor onderhoudskosten (bijvoorbeeld bij een lekkage) beheersbaar blijven.

Afwegingen

Heeft u vragen met betrekking tot bovenstaande dan ondersteunen wij u graag.